Informacje dla mieszkańców
Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualne informacje > Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Aktualne informacje dla mieszkańców
Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uruchomieniu pomocy dla producentów ronych na podstawie podstawie § 13 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.), informuje, iż od dnia 13.09.2017 r. do dnia 27.09.2017 r. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały, w bieżącym roku, szkody w wysokości co najmniej 70% danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy w wyniku przymrozków wiosennych, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy.
Szczegóły znajda Państwo w dołączonym pliku:

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.pdf