Informacje dla mieszkańców
Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualne informacje > Rekrutacji do projektu pn. „Przełam barierę – zbuduj swoją karierę!”
Aktualne informacje dla mieszkańców
Rekrutacji do projektu pn. „Przełam barierę – zbuduj swoją karierę!”

w związku z rozpoczęciem rekrutacji do projektu pn. „Przełam barierę – zbuduj swoją karierę!”, chciałabym zapytać o możliwość zamieszczenia informacji o w/w projekcie na stronie internetowej Gminy/Urzędu Gminy.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Do projektu przyjmujemy osoby, które:
• są w wieku powyżej 29 lat (mają ukończony 30 r.ż.);
• zamieszkują województwo podkarpackie w jednym z powiatów: bieszczadzki, brzozowski, jasielski, kolbuszowski, leżajski, lubaczowski, niżański, przemyski ziemski, przeworski, strzyżowski, leski (w rozumieniu przepisów KC);
• posiadają status osoby pozostającej bez pracy, tj. są bezrobotne lub bierne zawodowo,
• posiadają niskie kwalifikacje – wykształcenie do poziomu ISCED3 włącznie.

Uczestnikom projektu zapewniamy:
• 5 - miesięczne staże zawodowe – stypendium stażowe w wysokości 1280,66 zł brutto/mc,
• szkolenia zawodowe i komputerowe ze stypendium szkoleniowym,
• zwrot kosztów dojazdu na zajęcia,
• zwrot kosztów opieki nad dziećmi/osobami zależnymi,
• materiały szkoleniowe oraz catering podczas zajęć,
• indywidualne konsultacje z trenerem rozwoju kariery,
• indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe,
• warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
• wsparcie pośrednika pracy.

W razie ewentualnych pytań i wątpliwości proszę o kontakt:
• telefoniczny: 884 378 333,
• mailowy: zbudujkariere@gmail.com,
• bezpośredni z Biurem Projektu czynnym codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-16.00:
Biuro projektu „PRZEŁAM BARIERĘ – ZBUDUJ SWOJĄ KARIERĘ!”
HDA - Centrum Szkolenia, Doradztwa Finansowego i Biznesu Hubert Durlik
ul. J. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II – 4 piętro) 35-001 Rzeszów

 

Przełam barierę – zbuduj swoją karierę - informacja.pdf

Przełam barierę – zbuduj swoją karierę - ulotka.pdf