Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji "Sokół" w Sieniawie

ul. Tadeusza Kościuszki 4,

37-530 Sieniawa

tel. 16 648 81 14

www.cksirsokol.sieniawa.pl

p.o. Dyrektora: Sebastian Padiasek

 

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji „Sokół” w Sieniawie utworzone zostało 1 września 2011 roku na mocy Uchwały nr IV.33.2011 Rady Miejskiej w Sieniawie w sprawie powołania i uchwalenia statutu samorządowej instytucji kultury. Siedziba znajduje się w gmachu „Sokoła” przy ul. Tadeusza Kościuszki 4.

Budynek posiada salę widowiskową na 229 miejsc siedzących, przystosowaną dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Celem instytucji jest zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców miasta i gminy Sieniawa poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury i sztuki oraz sportu.

Do zadań CKSiR „Sokół” należy m.in.:

  1. koordynacja działań kulturalnych mających na celu rozwijanie zaangażowania i aktywnego uczestnictwa mieszkańców w życiu kulturalnym miasta,
  2. organizacja zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych, propagowanie aktywnego stylu życia czasu oraz realizacja wszelkich działań w zakresie sportu, kultury fizycznej i rekreacji,
  3. organizowanie różnorodnych form aktywności dla dzieci i młodzieży w okresie ferii i wakacji oraz w ciągu roku szkolnego,
  4. organizowanie koncertów, spektakli, konkursów, imprez artystycznych, rozrywkowych i sportowych.

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji „Sokół” w Sieniawie zarządza obiektami sportowymi dzierżawionym od Miasta i Gminy Sieniawa, tj.:

  1. Hala Sportowa im. D. Michalskiego w Sieniawie;
  2. Stadion Miejski w Sieniawie wraz z boiskiem wielofunkcyjnym oraz boiskiem „Orlik”;
  3. Kompleks sportowy z basenem przy Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Sieniawie. 

Centrum kultury współpracuje z instytucjami działającymi na terenie miasta, ze szkołami oraz kołami gospodyń wiejskich, stowarzyszeniem „Aktywni w Sieniawie”, zespołem „Piganeczki” oraz klubami sportowymi. W centrum organizowane są różnego rodzaju inauguracje, uroczystości okolicznościowe, spektakle teatralne, konkursy międzyszkolne i spotkania autorskie.

Przy Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji „Sokół” od października 2019 r. działa Klub Seniora.

CKSiR „Sokół” w Sieniawie dzierżawi i zarządza bieżącą działalnością świetlic i remizo-świetlic w miejscowościach: Czerce, Czerwona Wola, Dobra, Dybków, Leżachów, Paluchy, Pigany, Rudka i Wylewa.