Miasto i Gmina Sieniawa leży na prawym brzegu Sanu w północno-wschodniej części woj. podkarpackiego. Gmina administracyjnie usytuowana jest w pow. przeworskim. Miasteczko będące siedzibą władz gminnych leży u zbiegu ważnych dróg wojewódzkich: nr 835 z Przeworska w kierunku Lublina, nr 867 w kier. Lubaczowa i nr 870 do Jarosławia oraz kilku innych o mniejszym znaczeniu. Teren gminy obejmuje miasto Sieniawa oraz dziewięć sołectw: Czerce, Czerwona Wola, Dobra, Dybków, Leżachów, Paluchy, Pigany, Rudka i Wylewa.

Malowniczo położona na terenie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu wśród rozległych Lasów Sieniawskich i rzek – Sanu, Lubaczówki i Lubieni, ma wyjątkowe walory przyrodnicze i krajobrazowe, będąc prawdziwą perłą na turystycznej mapie kraju. Najcenniejszy fragment drzewostanu znajduje się na terenie leśnictwa Witoldówka i został objęty ochroną w ramach rezerwatu przyrody „Lupa”. Okoliczne rzeki i stawy hodowlane przyciągają wędkarzy, lasy zachęcają miłośników przyrody do korzystania z leśnych ścieżek, duktów, a w sezonie letnim przyciągają grzybiarzy i zbieraczy jagód. Przyroda sprzyja rozwojowi agroturystyki.

Osią wszelkich poczynań inwestycyjnych jest podnoszenie jakości życia i zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności. Korzystne położenie i znakomicie rozwinięta infrastruktura sprawiają, że gmina jest przyjazna rozwojowi biznesu. Działalność gospodarczą prowadzi tutaj ponad 300 podmiotów, głównie o profilu budowlanym, handlowym i przemysłowym.

W przeciągu szczególnie ostatnich kilkunastu lat Sieniawa przeżywała budowlany boom o niespotykanej dotychczas skali. Przepiękny rynek z ratuszem i odtworzoną wieżą z kopułą, kamieniczki wokół rynku, elementy małej architektury, oświetlenie, ławki i zieleń, miejskie targowisko, gmach „Sokoła”– zachwycają mieszkańców i turystów. Wyremontowane i znakomicie wyposażone remizo-świetlice służą całej społeczności. Ekologii sprzyjają gminne inwestycje. 97% mieszkańców korzysta z sieci wodociągowej, a dostęp do sieci kanalizacyjnej posiada przeszło 70% gospodarstw. W 2019 r. oddany został do użytku Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Znaczące miejsce odgrywa w gminie sport i aktywne formy spędzania czasu. Sportową wizytówką miasta jest Miejski Klub Sportowy „Sokół” z trzecioligową drużyną piłki nożnej. Aktywna działalność sportowo-wychowawcza działaczy klubu owocuje licznymi sukcesami jego członków. Wychodząc im naprzeciw, jak również starając się sprostać oczekiwaniom mieszkańców, samorząd mocno rozbudował bazę sportowo-rekreacyjną. W Sieniawie wybudowano stadion sportowy wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą towarzyszącą, zmodernizowano istniejącą halę sportową im. Dariusza Michalskiego, wybudowano kompleks sportowo-rekreacyjny, w którym znajduje się pełnowymiarowa hala sportowa, kryta pływalnia, sauny, sala fitness i siłownia. Nowoczesna, imponująca architektonicznie hala z basenem zaspokaja potrzeby w dziedzinie oświaty, sportu, rekreacji i organizacji imprez sportowych. Podczas 20. jubileuszowej Gali Sportowa Polska 2019 w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie 14 listopada 2019 r., burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa Adam Woś odebrał aż dwie nagrody za osiągnięcia w budownictwie sportowym i rekreacyjnym w ostatnich 20 latach w naszym kraju –  wyróżnienie „Inwestor na medal 2019” oraz „Sportowy Obiekt Roku 2019”. Dla amatorów spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu przygotowano także trasy Sieniawskiego Parku Nordic Walking, place zabaw czy siłownię plenerową.

Sieniawszczyzna jest bogata w zabytki kultury materialnej, z których najcenniejsze to zespół pałacowo-parkowy w Sieniawie z XVIII w. – dawna rezydencja rodu Czartoryskich, położona na terenie liczącego ok. 30 hektarów parku. Gościli tutaj m.in. Tadeusz Kościuszko i car Aleksander I. Do perełek należy zaliczyć zespół klasztorny oo. Dominikanów Obserwantów z lat 1719–1754 r. i kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP z 1753 r. ze znajdującą się w podziemiach rodową kryptą książąt Czartoryskich, ratusz z II poł. XVII w. (siedziba Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie) czy kościół pw. św. Jana Chrzciciela z 1753 r. gruntownie wyremontowany w 2018 r. z pomocą funduszy unijnych. Warto zobaczyć także spichlerz z XVIII w., pozostałości fortyfikacji miejskich, a także cmentarz żydowski z II poł. XVII w. Cerkiewna architektura sakralna zachowała się w Dobrej, Leżachowie i Rudce.

Miasto i Gmina Sieniawa tętni życiem kulturalnym. Największym imprezom – Dniom Sieniawy i Dożynkom Gminnym patronuje Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji „Sokół”. Dni Sieniawy to impreza cykliczna znana w regionie od ponad 20 lat, obfitująca w bogaty program artystyczny z udziałem największych gwiazd sceny muzycznej i rzeszy publiczności.

Kulturę regionu i tradycję propagują koła gospodyń wiejskich. Produkty i potrawy wytwarzane przez lokalne KGW trafiły kilkakrotnie na listę produktów tradycyjnych.

Sieniawszczyzna to magiczne miejsce, z niepowtarzalną przyrodą i bogatą historią.

Spragnieni ciszy i kontaktu z naturą, znajdą tutaj pełne uroku miejsca.

SIENIAWA mapa