Deklaracje śmieciowe dostępne są pod adresem:

Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy Sieniawa

 

Deklaracje mogą składać:

1) właściciele nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej,

2) zarządcy nieruchomości o zabudowie wielolokalowej (wielorodzinnej), w szczególności spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS i inne.

 

Miejsce składania nowych deklaracji:

Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie, ul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa, sekretariat pokój nr 5. Deklaracje można wysyłać również drogą elektroniczną na adres e-mail: urzad@sieniawa.pl

 

Informacji w zakresie gospodarki odpadami udzielą pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska:
 

Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie

ul. Rynek 1

37-530 Sieniawa

tel. 16 622 73 01 wew. 38

I piętro, pokój 1

 

 

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Sieniawa:
 

Stare Miasto-Park Sp. z o.o.

Wierzawice 874

37-300 Leżajsk

 

Miejsca zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Sieniawa:
 

  • zmieszane odpady komunalne
    Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych, kompostowania Giedlarowa, Stare – Miasto Park Sp. o.o. Giedlarowa, 37-300 Leżajsk;

  • odpady zielone
    MZK Leżajsk sp. z o.o., 37-300 Leżajsk, Kompostownia Osadów i Biokomponentów KOMWITA ul. Siedlanka Boczna 2 w Leżajsku;

 

Miejsca zagospodarowania pozostałości po sortowaniu odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania (stabilizad) składowisko odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne w Giedlarowej.

Osiągnięte przez Miasto i Gminę Sieniawa wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

  • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 48,15 %
  • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 100,00 %
  • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - 0,00%

 

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Sieniawa za 2014 rok (PDF)

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Sieniawa za 2015 rok (PDF)

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Sieniawa za 2016 rok (PDF)

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Sieniawa za 2017 rok (PDF)

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Sieniawa za 2018 rok (PDF)

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Sieniawa za 2019 rok (PDF)

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Sieniawa za 2020 rok (PDF)