Nazwa miasta i herb nawiązują do rodu Sieniawskich, jednej z tych, którym miasto zawdzięcza prężny rozwój i bogatą architekturę. Herb jest wyróżnikiem małych ojczyzn, posiada trwałe znamiona tożsamości wspólnoty samorządowej symbolizującej więź historyczną, kulturową i społecznoekonomiczną z Miastem i Gminą Sieniawa.

►Uchwała nr XX/191/2020 Rady Miejskiej w Sieniawie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zasad używania herbu i flagi Miasta i Gminy Sieniawa 

 

HERB SIENIAWY

Herb Sieniawy to herb „Leliwy”: „w polu błękitnym księżyc niepełny złoty, do góry rogami obrócony w przodzie swoim gwiazdę sześcioramienną mający”.

 

Herb Sieniawy plik do pobrania (PNG)

 

FLAGA SIENIAWY

 

Flaga Sieniawy: „Na polu błękitnym o kształcie prostokąta umieszczony centralnie Herb „Leliwa” pod którym znajduje się napis Sieniawa w kolorze czarnym”.