Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 945) Powiat Przeworski realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rzadowej polegające na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.


W 2024 roku Starosta Przeworski na podstawie art. 9 ww. ustawy ustalił trzy punkty, w których będą realizowane zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. Wśród nich:

  • Punkt w Kańczudze: w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie nieodpłatną pomoc prawną zapewnia Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie: Pani Renata Morawska - Adwokat we wtorki w godz. od 9.00 do 13.00.
  • Punkt w Sieniawie: w siedzibie Zespołu Szkół w Sieniawie nieodpłatną pomoc świadczą Prawnicy Fundacji "Pasieka" Fundacja Rozwoju i Wsparcia z siedzibą w Rzeszowie w piątki w godz. od 13.00 do 17.00.