Od 1 lipca 2021 r. wznowione zostało stacjonarne udzielanie porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu przeworskiego. W dalszym ciągu będzie możliwość skorzystania z porady na odległość.

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja świadczone będą zgodnie z harmonogramem udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Przeworskim w 2021 roku.

Zapisy na porady:

  • Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany w Kańczudze

Telefon: 16 648 70 09 e-mail: npp@powiatprzeworsk.pl

 

  • Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej zlokalizowany w Przeworsku, ul. Lwowska 16

Telefon: 730 312 959, e-mail: fundacjapasieka@gmail.com

 

  • Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej zlokalizowany w Sieniawie

Telefon: 733 660 566, e-mail: prawnikon.projekty@gmail.com


Adwokat Dariusz Jakubski

- W Urzędzie Miasta i Gminy w Sieniawie pomocy prawnej udziela adwokat Dariusz Jakubski we wtorki w godz. 9.00 – 13.00 (Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany w Kańczudze; Telefon: 16 648 70 09 e-mail: npp@powiatprzeworsk.pl)

- W siedzibie Zespołu Szkół w Sieniawie nieodpłatną pomoc prawną świadczą prawnicy Fundacji Centrum Poradnictwa Prawnego „Prawnikon” w piątki w godz. 13.00 – 17.00. (Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej zlokalizowany w Sieniawie, telefon: 733 660 566, e-mail: prawnikon.projekty@gmail.com)


Do pobrania:

Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 r.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa I i II część na 2021 r.