Uchwała nr XXXVIII/297/2022 Rady Miejskiej w Sieniawie z dnia 29 września 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Sieniawa

Uchwała Nr XLI/323/2022 Rady Miejskiej w Sieniawie z dnia 29 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/297/2022 Rady Miejskiej w Sieniawie z dnia 29 września 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Sieniawa.