Realizacja obowiązków wynikających z art. 173 i 174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późniejszymi zmianami).

Niniejsza Polityka określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług żądanych przez Użytkownika, świadczonych drogą elektroniczną przez Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie.

 

Wyjaśnienie pojęć

Administrator - to Urząd Miasta i Gminy Sieniawa ul. Rynek1 37-530 Sieniawa, który w ramach świadczonej drogą elektroniczną usługi przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

Cookies - to niewielkie pliki tekstowe - zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Cookies Administratora - oznacza pliki zamieszczane przez Administratora.

Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora.

Serwis - to strona internetowa, pod adresem której Administrator prowadzi serwis internetowy.

Urządzenie - to elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.

 

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie umożliwia pobierania danych osobowych ani innych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

b. Cookies trwałe: są zapisywane i przechowywane na Urządzeniu Użytkownika do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie do ich usunięcią z urządzenia. Mechanizm cookies trwałych nie umożliwia pobierania danych osobowych ani innych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

 

Kontrola zapisywania plików cookies


1. Korzystanie z serwisu przez Użytkownika bez dokonania zmiany ustawień w przeglądarce internetowej w celu blokowania obsługi cookies, oznacza uzyskanie dostępu przez pliki cookies do urządzenia końcowego Użytkownika i jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na używanie plików cookies.
2. Użytkownik ma prawo w każdym momencie korzystania z serwisu zablokować możliwość zapisywania plików cookies, poprzez zmianę ustawień dotyczących plików cookies w swojej przeglądarce internetowej.
3. W celu uzyskania informacji, co do możliwości zmiany ustawień obsługi plików cookies, należy skorzystać z instrukcji używanej przez siebie przeglądarki internetowej, albo wyświetlić opcję pomoc w swojej przeglądarce, aby dowiedzieć się jak dostosowywać lub zmieniać ustawienia przeglądarki.
4. W celu ponownego uruchomienia obsługi cookies należy ponownie zmienić́ ustawienia przeglądarki. Zapisane pliki cookies mogą̨ być́ w większości przypadków usunięte przez Użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
5. Usunięcie bądź zablokowanie plików cookies może wpłynąć na sposób korzystania z serwisu, gdyż niektóre jego obszary mogą stać się nie w pełni dostępne dla Użytkownika i w konsekwencji może to spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych funkcjonalności serwisu.