Środowiskowy Dom Samopomocy w Sieniawie

ul. Kazimierza Wielkiego 13

37-530 Sieniawa

tel. 16 622 75 63

Dyrektor: Barbara Kamionka

 

Facebook: ŚDS Sieniawa

 

Zadania ŚDS:

Dom przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Sieniawa oraz gmin ościennych, które aktualnie nie wymagają leczenia szpitalnego.

 

Celem Domu jest:

  • ealizowanie zadań zmierzających do nabywania i rozwijania umiejętności wykonywania przez uczestników zajęć czynności życia codziennego;
  • umożliwienie rozwoju kulturalnego i osobowościowego uczestników;
  • organizowanie czasu uczestników poprzez prowadzenie zajęć w postaci terapii, psychoterapii, muzykoterapii, kulturoterapii;
  • podejmowanie i utrzymywanie ciągłego kontaktu z rodzinami uczestników i ze środowiskiem lokalnym.