Gmina Sieniawa to gmina o bogatym dziedzictwie kulturowym i walorach turystyczno-krajobrazowych. Dzięki swojej dogodnej lokalizacji, dobrej sieci transportowej i potencjale drzemiącym w lokalnej społeczności, Miasto i Gmina Sieniawa jest doskonałym miejscem dla inwestorów, na których czekają uzbrojone tereny. Ma wszelkie przesłanki, by dzięki swojemu położeniu geograficznemu, walorom przyrodniczym i krajobrazowym oraz potencjałowi społeczno-gospodarczemu, stać się miejscem posiadającym konkurencyjną i innowacyjną gospodarkę, sprzyjającym osiedlaniu się ludności oraz będącym atrakcyjnym celem turystyki, wypoczynku i rekreacji. 

 

Największe atuty gminy:

  • Bliskość autostrady A4 ( węzeł autostradowy oddalony zaledwie o 16 km) i drogi krajowej nr 94
  • Dzięki położeniu przy najważniejszych drogach kraju średni czas dotarcia do lotniska międzynarodowego w Jasionce -  45 min.
  • Położenie w dobrze rozwiniętym ekonomicznie województwie podkarpackim, ekologicznie czystym i jednocześnie atrakcyjnym turystycznie
  • Brak występowania groźnych dla środowiska źródeł zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego
  • Pełne zwodociągowanie obszaru gminy
  • Dobry dostęp do szkół, miejsc spędzania wolnego czasu
  • Atrakcyjność turystyczno-rekreacyjna obszaru
  • Wolne tereny pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
  • Wolne tereny inwestycyjne
  • Aktywność społeczna mieszkańców

 

Dlaczego warto tu zainwestować? Przede wszystkim ze względu na:

 

1. Atrakcyjność inwestycyjną regionu. Miasto i Gmina Sieniawa stanowi część województwa podkarpackiego. Region jest mocno uprzemysłowiony i zorientowany głównie na przemysł lotniczy, elektromaszynowy, biotechnologiczny, IT i chemiczny. Wymienione sektory stymulują rozwój społeczno-gospodarczy regionu. Posiada dobrze przygotowane tereny inwestycyjne szczególnie, Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego AEROPOLIS i innych kompleksów inwestycyjnych objętych Specjalną Strefą Ekonomiczną. Województwo oferuje przedsiębiorcom dobrze wykwalifikowaną kadrę pracowników. Dzięki instytucjom otoczenia biznesu przedsiębiorca ma szerokie możliwości współpracy i uzyskania potrzebnego wsparcia.

 

2. Lokalizację i dostępność komunikacyjną. Korzystne położenie komunikacyjne gminy (bliskość głównych szlaków komunikacyjnych - autostrada A4, droga krajowa nr 94, drogi wojedwódzkie 835, 867 i 870). Dobra komunikacja z okolicznymi miastami wpłynęła na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Sieniawa. Zwiększyła się możliwość wymiany zasobów ludzkich oraz dostępność do otoczenia biznesu.

 

3. Przygotowane tereny inwestycyjne i stałe ukierunkowanie na rozwój. Na terenie Gminy Sieniawa znajdują się tereny objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem na tereny obiektów produkcyjnych składów i magazynów. Na obszarze tym znajdują się sieci uzbrojenia, tj. sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, sieć gazownicza i elektryczna; dobrze rozwinięta i utrzymana sieć dróg. Cały czas utrzymujemy tempo realizacji gminnych inwestycji. Wszystko po to, aby nowi mieszkańcy mieli u nas komfortowe warunki do życia, a przedsiębiorcy w pełni przygotowany grunt pod inwestycje.

 

4. Aktywnie działający samorząd na rzecz zrównoważonego rozwoju. Na przestrzeni ostatnich lat w gminie Sieniawa nastąpił rozwój działalności inwestycyjnej, zupełnie przeobrażającej gminę. Każda z inwestycji pociągała za sobą nowe wyzwania, wymagała różnorodnych metod działania, współpracy z różnymi podmiotami, każda wymagała innej wiedzy co do możliwości jej finansowania, wszystko zaś miało na celu zapewnienie jej realizacji ku zadowoleniu mieszkańców i firm działających na naszym terenie. Dzięki aktywności samorządu udało się zrealizować z pomocą funduszy zewnętrznych wiele inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, społecznej i turystycznej, a także związanych z ochroną środowiska i energią odnawialną.

 

5. Atrakcyjność turystyczną gminy. Przepiękny rynek z ratuszem i odtworzoną wieżą z kopułą, kamieniczki wokół rynku, elementy małej architektury, oświetlenie, ławki i zieleń, miejskie targowisko, gmach „Sokoła”– zachwycają mieszkańców i turystów. Wyremontowane i znakomicie wyposażone remizo-świetlice służą całej społeczności. Ekologii sprzyjają gminne inwestycje.

Znaczące miejsce odgrywa w gminie sport i aktywne formy spędzania czasu. Sportową wizytówką miasta jest Miejski Klub Sportowy „Sokół” z trzecioligową drużyną piłki nożnej. Aktywna działalność sportowo-wychowawcza działaczy klubu owocuje licznymi sukcesami jego członków. Wychodząc im naprzeciw, jak również starając się sprostać oczekiwaniom mieszkańców, samorząd mocno rozbudował bazę sportowo-rekreacyjną. W Sieniawie wybudowano stadion sportowy wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą towarzyszącą, zmodernizowano istniejącą halę sportową im. Dariusza Michalskiego, wybudowano kompleks sportowo-rekreacyjny, w którym znajduje się pełnowymiarowa hala sportowa, kryta pływalnia, sauny, sala fitness i siłownia. Nowoczesna, imponująca architektonicznie hala z basenem zaspokaja potrzeby w dziedzinie oświaty, sportu, rekreacji i organizacji imprez sportowych. Podczas 20. jubileuszowej Gali Sportowa Polska 2019 w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie 14 listopada 2019 r., Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa Adam Woś odebrał aż dwie nagrody za osiągnięcia w budownictwie sportowym i rekreacyjnym w ostatnich 20 latach w naszym kraju –  wyróżnienie „Inwestor na medal 2019” oraz „Sportowy Obiekt Roku 2019”. Dla amatorów spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu przygotowano także trasy Sieniawskiego Parku Nordic Walking, place zabaw czy siłownię plenerową.

Sieniawszczyzna jest bogata w zabytki kultury materialnej, z których najcenniejsze to zespół pałacowo-parkowy w Sieniawie z XVIII w. – dawna rezydencja rodu Czartoryskich, położona na terenie liczącego ok. 30 hektarów parku. Gościli tutaj m.in. Tadeusz Kościuszko i car Aleksander I. Do perełek należy zaliczyć zespół klasztorny oo. Dominikanów Obserwantów z lat 1719–1754 r. i kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP z 1753 r. ze znajdującą się w podziemiach rodową kryptą książąt Czartoryskich, ratusz z II poł. XVII w. (siedziba Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie) czy kościół pw. św. Jana Chrzciciela z 1753 r. gruntownie wyremontowany w 2018 r. z pomocą funduszy unijnych. Warto zobaczyć także spichlerz z XVIII w., pozostałości fortyfikacji miejskich, a także cmentarz żydowski z II poł. XVII w. Cerkiewna architektura sakralna zachowała się w Dobrej, Leżachowie i Rudce.

Miasto i Gmina Sieniawa tętni życiem kulturalnym. Największym imprezom – Dniom Sieniawy i Dożynkom Gminnym patronuje Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji „Sokół”. Dni Sieniawy to impreza cykliczna znana w regionie od ponad 20 lat, obfitująca w bogaty program artystyczny z udziałem największych gwiazd sceny muzycznej i rzeszy publiczności.

Kulturę regionu i tradycję propagują koła gospodyń wiejskich. Produkty i potrawy wytwarzane przez lokalne KGW trafiły kilkakrotnie na Listę Produktów Tradycyjnych.

Sieniawszczyzna to magiczne miejsce, z niepowtarzalną przyrodą i bogatą historią. Spragnieni ciszy i kontaktu z naturą, znajdą tutaj pełne uroku miejsca.