Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja świadczone będą zgodnie z harmonogramem udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Przeworskim w 2021 roku.

  • W Urzędzie Miasta i Gminy w Sieniawie pomocy prawnej udziela adwokat Dariusz Jakubski we wtorki w godz. 9.00 – 13.00 (Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany w Kańczudze; Telefon: 16 648 70 09 e-mail: npp@powiatprzeworsk.pl)
  • W siedzibie Zespołu Szkół w Sieniawie nieodpłatną pomoc prawną świadczą prawnicy Fundacji Centrum Poradnictwa Prawnego „Prawnikon” w piątki w godz. 13.00 – 17.00. (Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej zlokalizowany w Sieniawie, telefon: 733 660 566, e-mail: prawnikon.projekty@gmail.com)

W lokalach punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego obowiązują zasady ścisłego reżimu sanitarnego, tj. obowiązek noszenia maseczek, dezynfekcja dłoni oraz zachowanie dystansu.

Więcej informacji: NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA