Projekt zakłada organizację:

  • szkolenia komputerowego na poziomie podstawowym A;
  • szkolenia komputerowego na poziomie średniozaawansowanym B;
  • szkolenia komputerowego na poziomie zaawansowanym C;

Projekt skierowany jest do osób: uczących się, pracujących lub zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego, w wieku 25 lat i więcej, nie prowadzących działalności gospodarczej, wykazujących własną inicjatywę uczestnictwa w szkoleniu.

Uczestnikami projektu mogą być także osoby, które brały udział w poprzednich edycjach projektów finansowanych z EFS z zakresu kompetencji cyfrowych, ale na poziomie niższym niż ten, do którego zgłaszają chęć uczestnictwa w aktualnym wsparciu.

UCZESTNICTWO W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNE

Uczestnik projektu dodatkowo może uzyskać zwrot kosztów dojazdu na szkolenie oraz zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną. Ponadto każdy uczestnik ma zapewniony komputer w trakcie szkolenia oraz otrzymuje materiały szkoleniowe w postaci m.in.: podręcznika, pendriva oraz notatnika.

Strona internetowa projektu: http://www.kompetencjecyfrowe.altum.pl

BIURO PROJEKTU:

„Kompetencje cyfrowe dla Wszystkich – edycja II”

Tel.: 601 337 168

E-mail: kompetencjecyfrowe@altum.pl