Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.

ul. Augustowska 15

37-530 Sieniawa

e-mail: gk@sieniawa.pl 

Na mocy uchwały Nr XVIII/166/2020 Rady Miejskiej w Sieniawie z dnia 13 października 2020 roku Miasto i Gmina Sieniawa powierzyła spółce komunalnej pod nazwą Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Sieniawie jako operatorowi infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, zadanie własne gminy w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz urządzeń sanitarnych, poprzez administrowanie usługami zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z wykorzystaniem gminnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

Zgłoszenie awarii sieci wodociągowej i-kanalizacyjnej:

795 410 759

telefon czynny całą dobę

***