! Nowy wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na terytorium RP

Wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy

Numer PESEL dla obywateli Ukrainy

Jednorazowe świadczenie 300 zł

Infolinia ws. świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy

„RYNEK PRACY – POMOC DLA UKRAINY” - nowa zakładka na wortalu publicznych służb zatrudnienia

Pomoc dla uchodźców z Ukrainy w ramach poszukiwania pracy

Ulotki informacyjne dla uchodźców

Ulotki dotyczące możliwości wyjazdów ukraińskich uchodźców do Wielkiej Brytanii

Informacje dla obywateli Ukrainy, którzy wjechali do Polski samochodami

Bezpłatne startery dla uchodźców