W uroczystości, która odbyła się w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji „Sokół” udział wzięli burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa Adam Woś wraz z sekretarz MiG Barbarą Matyją, którzy z przyjemnością przyglądali się temu, co dzieje się na scenie. A działo się wiele. Odświętnie ubrani pierwszoklasiści z radością w serduszkach i z przejęciem zaprezentowali przygotowane wierszyki, tańce i zaśpiewali piosenki.

Po prezentacji uczniów nastąpiła ceremonia ślubowania uczniów i pasowania, którego dokonała dyrektor szkoły Jadwiga Majcher.

Burmistrz złożył dzieciom najserdeczniejsze życzenia wspaniałych przygód w szkole, wielu ciekawych doświadczeń, uśmiechu, przyjaźni i odkrywania swoich talentów.

Mali bohaterowie otrzymali na koniec dyplomy, a także słodkie upominki od samorządowców, pani dyrektor i Rady Rodziców.

Gratulujemy!

 

(27.10.2021 r.)