Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Sieniawie