Numer ogólny urzędu: tel. (16) 622 73 01

 

KIEROWNICTWO URZĘDU

 

Adam Woś

Burmistrz

Nr wew.: 28

E-mail: burmistrz@sieniawa.pl

Nr pokoju: 5

 

Sebastian Padiasek

Zastępca burmistrza

Nr wew.: 23

E-mail: zca_burmistrza@sieniawa.pl

Nr pokoju: 5

 

Barbara Matyja

Sekretarz

Nr wew.: 24

Nr służbowy: 664 405 132

E-mail: sekretarz@sieniawa.pl

Nr pokoju: 6

 

Anna Nykiel

Skarbnik

Nr wew.: 21

Nr służbowy: 664 405 133

E-mail: skarbnik@sieniawa.pl

Nr pokoju: 4a

 

REFERAT ORGANIZACYJNY

 

Barbara Matyja

p.o. Kierownika Referatu

Nr wew.: 24

Nr służbowy: 664 405 132

E-mail: sekretarz@sieniawa.pl

Nr pokoju: 6

 

Iwona Bursztyka

Podinspektor ds. obsługi Rady Miejskiej i archiwum zakładowego

Nr wew.: 44

Nr służbowy: 604 066 137

E-mail: iwona.bursztyka@sieniawa.pl

Nr pokoju: 5

 

Edyta Rokosz

Sekretariat – Referent ds. kancelaryjno-biurowych

Nr wew.: 20

E-mail: edyta.rokosz@sieniawa.pl

Nr pokoju: 5

 

Eryk Ceglak

Podinspektor ds. bezpieczeństwa, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

Nr wew.: 25

Nr służbowy: 668 583 313

E-mail: eryk.ceglak@sieniawa.pl

Nr pokoju: 12

 

Grzegorz Dyrda

Podinspektor ds. informatyki i administrowania siecią teleinformatyczną

Nr wew.: 25

E-mail: webmaster@sieniawa.pl

Nr pokoju: 12

 

Wioletta Żak

Referent ds. promocji gminy 

Nr wew.: 22

E-mail: wioletta.zak@sieniawa.pl

Nr pokoju: 14

 

REFERAT FINANSOWO-PODATKOWY

 

Anna Nykiel

Skarbnik

Nr wew.: 21

Nr służbowy: 664 405 133

E-mail: skarbnik@sieniawa.pl

Nr pokoju: 4a

 

Elżbieta Popek

Podinspektor ds. księgowości budżetowej

Nr wew.: 32

E-mail: elzbieta.popek@sieniawa.pl

Nr pokoju: 4

 

Krystyna Rzemyk

Podinspektor ds. księgowości budżetowej

Nr wew.: 32

E-mail: krystyna.rzemyk@sieniawa.pl

Nr pokoju: 4

 

Joanna Zawada

Podinspektor ds. płac i ubezpieczeń społecznych

Nr wew.: 32

E-mail: joanna.zawada@sieniawa.pl

Nr pokoju: 4

 

Krystyna Capłap

Podinspektor ds. wymiaru podatków

Nr wew.: 33

E-mail: krystyna.caplap@sieniawa.pl

Nr pokoju: 3

 

Anna Kulik

Referent ds. księgowości i sprawozdawczości budżetowej

Nr wew.: 32

E-mail: anna.kulik@sieniawa.pl

Nr pokoju: 4

 

Magdalena Szyszka

Referent ds. wymiaru podatków i księgowosci podatkowej

Nr wew.: 33

E-mail: magdalena.szyszka@sieniawa.pl

Nr pokoju: 3

 

Maria Ożga

Referent ds. księgowości i windykacji podatkowej oraz rozliczeń VAT

Nr wew.: 33

E-mail: maria.ozga@sieniawa.pl

Nr pokoju: 3

 

Aleksandra Wiśniowska

Referent ds. obsługi kasowej

Nr wew.: 31

Nr pokoju: 2 KASA

 

REFERAT ROZWOJU I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

 

Jerzy Mazur

Kierownik Referatu

Nr wew.: 43

E-mail: jerzy.mazur@sieniawa.pl

Nr pokoju: 7

 

Władysław Woś

Podinspektor ds. inwestycji i remontów

Nr wew.: 36

e-mail: wladyslaw.wos@sieniawa.pl

Nr pokoju: 13

 

Renata Jarosz

Podinspektor ds. strategii, rozwoju gminy i funduszy zewnętrznych

Nr wew.: 36

E-mail: renata.jarosz@sieniawa.pl

Nr pokoju: 13

 

 

REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA

 

Józef Jagustyn

Kierownik Referatu

Nr wew.: 34

Nr służbowy: 795 538 445

E-mail: jozef.jagustyn@sieniawa.pl

Nr pokoju: 17

 

Krystyna Florek

Podinspektor ds. rozliczeń za wodę i ścieki komunalne

Nr wew.: 45

E-mail: krystyna.florek@sieniawa.pl

Nr pokoju: 1

 

Katarzyna Nycz

Referent ds. warunków zabudowy i gospodarki nieruchomościami

Nr wew.: 34

E-mail: katarzyna.nycz@sieniawa.pl

Nr pokoju: 17

 

Magdalena Mątkowska-Czyż

Referent ds. gospodarki komunalnej i rolnictwa

Nr wew.: 37

Nr służbowy: 731 270 521

E-mail: magdalena.matkowska-czyz@sieniawa.pl

Nr pokoju: 17

 

Joanna Stawarz

Pracownik ds. obsługi PSZOK – pomoc administracyjna

Nr wew.: 38

Nr pokoju: 1

 

Wioleta Kot

Pomoc administracyjna

Nr wew.: 38

E-mail: wioleta.kot@sieniawa.pl

Nr pokoju: 1

 

REFERAT EDUKACJI I SPORTU

 

Wacław Kondyra

Kierownik Referatu

Nr wew.: 29

Nr służbowy: 795 208 618

E-mail: waclaw.kondyra@sieniawa.pl

Nr pokoju: 18

 

Monika Michalska

Główny księgowy ds. oświaty

Nr wew.: 29

Nr służbowy: 795 208 627

E-mail: monika.michalska@sieniawa.pl

Nr pokoju: 18

 

Anna Naworol

Podinspektor ds. płac w oświacie

Nr wew.: 29

E-mail: anna.naworol@sieniawa.pl

Nr pokoju: 18

 

 

URZĄD STANU CYWILNEGO – EWIDENCJA LUDNOŚCI

 

Lidia Ciurko

Zastępca Kierownika USC

Nr wew.: 22

Nr służbowy: 795 538 449

E-mail: lidia.ciurko@sieniawa.pl 

Nr pokoju: 14

 

Aldona Buniowska

Referent ds. ewidencji ludności

Nr wew.: 22

Nr służbowy:

E-mail: aldona.buniowska@sieniawa.pl

Nr pokoju: 14

 

RADCA PRAWNY

 

Krystian Dragan, Tomasz Oronowicz
Dawid Pelc

Nr wew.: 24

Nr pokoju: 6

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Daniel Panek

Nr wew.: 24

Nr pokoju: 6