OSP złożyła wniosek w ogłoszonym przez Stowarzyszenie „Kraina Sanu” LGD naborze na operację w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Inwestycja opiewa na 99 529,62 zł i jest objęta w całości dofinansowaniem.

Plac zabaw powstanie na działce nr ewid. 155/2 użyczonej przez gminę. Będzie składał się z trzech zestawów zabawowych. Uzupełnieniem całości będzie montaż ławki, kosza na śmieci i tablicy informacyjnej. Strefa aktywnego wypoczynku będzie alternatywą spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Zadanie posłuży zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnej poprzez aktywizację dzieci i młodzieży.

Przypomnijmy, że już wcześniej, w 2021 roku dzięki środkom pozyskanym z funduszy unijnych w ramach PROW na lata 2014-2020 przez Stowarzyszenie „Kraina Sanu” LGD, gdzie beneficjetem było Stowarzyszenie MKS „Sokół” Sieniawa, udało się wybudować plac zabaw z siłownią przy CKSiR „Sokół” i gminnej bibliotece o wartości 300 000 zł.