Obchody rozpoczęły się mszą św. odpustową ku czci Matki Bożej Królowej Polski w kaplicy w Czerwonej Woli o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla strażaków oraz ich rodzin. Mszy św. przewodniczył i poświęcenia sztandaru dokonał proboszcz parafii Manasterz – Czerwona Wola, ks. Krzysztof Majder, natomiast homilię wygłosił kapelan strażaków powiatu przeworskiego ks. Jakub Sieniawski.

Po nabożeństwie poczty sztandarowe, pododdziały, posłowie i przedstawiciele władz samorządowych oraz służb mundurowych, instytucji i organizacji, dyrektorzy jednostek organizacyjnych MiG Sieniawa, szkół i przedszkoli, radni, sołtysi, zaproszeni goście i mieszkańcy w barwnej defiladzie przemaszerowali na plac przy remizoświetlicy. Tutaj uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Przeworsku dh Pawłowi Wajhajmerowi przez dowódcę uroczystości druha Kacpra Ciurko. Następnie przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego wciągnięto na maszt flagę narodową, a uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czerwonej Woli zaprezentowali program artystyczny z okazji 232 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.

Uroczystym momentem było odczytanie przez przewodniczącego Komitetu Fundacyjnego Sztandaru, prezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Sieniawie a zarazem burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa Adama Wosia, aktu fundacji sztandaru oraz przekazanie go w imieniu fundatorów na ręce prezesa OSP w Czerwonej Woli druha Patryka Ciurko. W dalszej kolejności odbyła się ceremonia wbijania pamiątkowych gwoździ w tablicę pamiątkową przez fundatorów i gości. Po odczytaniu aktu nadania, przewodniczący Komitetu Fundacji przekazał na ręce prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP sztandar, który następnie wręczony został prezesowi jednostki OSP w Czerwonej Woli i pocztowi sztandarowemu. Na koniec odbyła się uroczysta prezentacja.

W uznaniu wieloletnich zasług, jednostka OSP w Czerwonej Woli została tego dnia odznaczona Złotym Znakiem Związku OSP RP – najwyższym odznaczeniem w OSP za zasługi dla pożarnictwa. Aktu dekoracji sztandaru dokonał prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Paweł Wajhajmer w asyście prezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Sieniawie dh Adama Wosia i komendanta powiatowego PSP w Przeworsku mł. bryg. Marcina Lachnika.

Sztandar to symbol najważniejszych wartości: wierności, honoru i męstwa – mówił burmistrz Adam Woś. – To także uhonorowanie waszej jednostki, a także docenienie waszej pracy na rzecz lokalnej społeczności. Jest również niezaprzeczalnym dowodem waszej postawy, sumiennej pracy i wysokiej sprawności operacyjnej. To także wyraz szacunku i zaufania społecznego. W najtrudniejszych chwilach, podczas powodzi, pożarów i innych tragicznych wydarzeń to właśnie na Was mogliśmy polegać w pierwszej kolejności. Słowa podziękowania i uznania – w tym szczególnym dniu – kieruję do druhów z jednostki OSP Czerwona Wola, szczególnie prezesa OSP druha Patryka Ciurko oraz prezesa honorowego tej jednostki, a jednocześnie radnego Rady Miejskiej w Sieniawie – druha Mariana Ciurko, którzy od lat z wielkim zaangażowaniem działają w straży, poświęcając wiele prywatnego czasu na rzecz i dla dobra całej społeczności lokalnej i gminnej. Każda kierowana do nich prośba nigdy nie spotkała się z odmową. Pora dnia czy nocy nigdy nie miała tutaj znaczenia – oni byli zawsze w gotowości i chętni do działania, tak jak i cała jednostka. Dziękuję za tak patriotyczną i prospołeczną postawę, za to, że zawsze można na Was liczyć. To ogromna wartość dla nas wszystkich, której nie da się zmierzyć w żaden sposóbŻyczę Wam, abyście pod nowym sztandarem szli zawsze drogą bezinteresownej i ofiarnej służby Bogu i drugiemu człowiekowi.

W dalszej części uroczystości odsłonięto tablicę pamiątkową z okazji 75-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerwonej Woli – odsłonięcia dokonali burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa Adam Woś, prezes OSP Czerwona Wola dh Patryk Ciurko i proboszcz ks. Krzysztof Majder.

Gminne uroczystości Dnia Strażaka były okazją do wręczenia odznaczeń zasłużonym strażakom. Za wieloletnią działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali druhowie: Kazimierz Socha (OSP Czerwona Wola) i Jan Szpilka (OSP Czerce). Srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymali: Krzysztof Dąbek (OSP Rudka), Andrzej Bartnik i Jerzy Doskocz (OSP Czerce), Rafał Król i Robert Filip (OSP Wylewa), natomiast brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa: Łukasz Bat (OSP Czerce), Marek Socha (OSP Czerwona Wola) i Marcin Samborski (OSP Sieniawa). Za wzorową służbę, zaangażowanie oraz postawę społeczną, odznakę „Strażak Wzorowy” otrzymali druhowie Piotr Purcha i Aleksander Mucha (OSP Czerwona Wola) oraz Damian Chamik i Anna Kokoszka (OSP Dobra).

W okolicznościowych przemówieniach posłowie na Sejm Marek Rząsa i Mieczysław Kasprzak, burmistrz Adam Woś, starosta przeworski Bogusław Urban i komendant powiatowy PSP w Przeworsku mł. bryg. Marcin Lachnik dziękowali druhom za ich społeczną pracę, trud i poświęcenie oraz skierowali słowa gratulacji dla jednostki z Czerwonej Woli z okazji jubileuszu i nadania sztandaru. Nie zabrakło nawiązań do historycznych wydarzeń i pięknego Święta Narodowego Trzeciego Maja.

Na koniec głos zabrał prezes OSP Czerwona Wola dh Patryk Ciurko. Przypomniał rys historyczny jednostki OSP i podziękował wszystkim, którzy włączyli się w organizację święta i pięknego jubileuszu, w tym fundatorom i sponsorom.

Odczytany został również list Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie dh Waldemara Pawlaka. Uroczystość zakończyły dźwięki „Roty”.

Organizatorami uroczystości byli: Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa, Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Sieniawie i Ochotnicza Straż Pożarna w Czerwonej Woli.

Pełna relacja zdjęciowa w FOTOGALERII

 

"Trzeci Maja! … Wielki Boże!

dłonie bratnie złączmy wraz!

Cóż się oprze, któż nas zmoże?

Bóg nad nami! Polska w nas!

         Zorza świta, dzień się rodzi –

         Po wolności sięgnij raj!

         W górę serca starzy, młodzi!

         Vivat! Vivat! Trzeci Maj"

Józef Relidzyński, „Radosny dzień"